Zamjena podrazumijeva slanje proizvoda na adresu tvrtke Plino-Servis VEGO d.o.o. o vlastitom trošku i pregled proizvoda od strane prodajnog osoblja. Ukoliko se ustanovi da je proizvod ispravan, isti će biti zamijenjen za drugi artikal ili drugu veličinu, po želji kupca. Zamijenjeni proizvod tvrtka Plino-Servis VEGO d.o.o. potom BESPLATNO šalje na adresu kupca.to može učiniti kontaktiranjem Online Shopa VEGO-PLIN na tel. 098 657 282

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne mogu oštetiti. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati pošiljku, te ukoliko pakiranje ima vidljivih materijalnih oštećenja/nedostataka, preporučuje se da kupac odbije primitak iste budući da postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti u Web Shop VEGO-PLIN, uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.

Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi na email adresu:

Vego.plin@gmail.com, sjedište: Plino-Servis VEGO d.o.o., Samoborska Cesta 150a, 10090 Zagreb, ili usmeno na broj telefona 098 657 282 od ponedjeljka do petka od 8-11 sati.

U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, kupac može vratiti artikl na prethodno navedenu adresu kako bi se reklamacija uvažila na temelju fizičkog dokaza. Ukoliko se pomnim pregledom utvrdi da je došlo do oštećenja proizvoda namjernim/slučajnim mehaničkim postupkom, koji je nastao nakon što je proizvod pregledan i poslan kupcu, reklamacija će se odbiti odnosno osporiti. U takvom slučaju utvrđuje se materijalna odgovornost kupca za kupljeni proizvod.

Prema čl. 43 Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14), st. 5. i 6., ako se materijalni nedostatak na proizvodu pojavi u roku od šest mjeseci od dana prijelaza rizika na potrošača (od dana kupnje proizvoda), a trgovac smatra da nedostatak u tom trenutku nije postojao, troškove vještačenja snosi trgovac. Ako se materijalni nedostatak na proizvodu pojavi nakon šest mjeseci, ali ne kasnije od 24 mjeseca od dana prijelaza rizika na potrošača, troškove vještačenja snosi potrošač ili trgovac, ovisno o rezultatu vještačenja. Trgovac ne odgovara za materijalne nedostatke na proizvodu koji se pojave nakon dvije godine od kupnje proizvoda.

Proizvod koji se reklamira mora sadržavati originalnu ambalažu tvrtke VEGO-PLIN , te po mogućnosti biti predočen uz originalan račun. Ukoliko se ustanovi da je reklamacije valjana, kupcu će proizvod biti zamijenjen ili će mu se vratiti novac. Reklamirani proizvod tvrtka Plino-Servis VEGO d.o.o. potom BESPLATNO šalje na adresu kupca.

Adresa za slanje reklamiranih/zamijenjenih proizvoda:
Plino-Servis VEGO d.o.o.
Samoborska Cesta 150a
10090 Zagreb
Hrvatska

OIB: 99859906439
Telefon: 098 657 282 (od ponedjeljka do petka od 8-11 sati)